BLOG

日経新聞:テクノ新世「神」の領域へ(4)月に「ノアの箱舟」 670万種の未来、人類が左右